Lek roślinny w lecznictwie Bliskiego Wschodu i Europy Środkowej. Wybrane Problemy, w: Lek roślinny, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, wyd. Arboretum, Wrocław 2022, ss. 190

Magdalena Paciorek

Abstrakt