Aktywności polskich lekarzy w dwudziestoleciu międzywojennym – w stulecie powołania Izb Lekarskich, red. B. Urbanek, M. Paciorek, M. Ciesielska, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, ss. 583

Teresa Dworecka

Abstrakt

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).