Artykuły

Ilość
Sortuj według

O wyjątkowości, oryginalności i aktualności dzieła Jędrzeja Śniadeckiego O wychowaniu fizycznem dzieci

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 2, s. 11-34
DOI 10.4467/12311960MN.22.011.17372

Patocenoza a COVID-19. Konteksty środowiskowe i kulturowe pandemii w Polsce

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 2, s. 35-82
DOI 10.4467/12311960MN.22.012.17373

Wymiar funkcjonalny, estetyczny i etyczny architektury współczesnych hospicjów

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 2, s. 85-98
DOI 10.4467/12311960MN.22.013.17374

Medycyna i nacjonalizm – stacja szpitalna na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 2, s. 99-115
DOI 10.4467/12311960MN.22.014.17375

75 lat polskiej medycyny i farmacji we Wrocławiu (1945–2020). Wybrane elementy historii wrocławskich wyższych uczelni. Część druga (1950–2011)

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 2, s. 119-182
DOI 10.4467/12311960MN.22.015.17376

Organizacja i działalność wiejskiej służby zdrowia połowy lat 60. XX w. w świetle sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 2, s. 183-204
DOI 10.4467/12311960MN.22.016.17377