Wymiar funkcjonalny, estetyczny i etyczny architektury współczesnych hospicjów

Mieczysław K. Leniartek

Abstrakt

Functional, aesthetic and ethical dimension of contemporary hospice architecture

The subject of refl ection is the architecture of a contemporary hospice, which is an expression of social needs, tendencies in palliative medicine, and economic conditions. From the analysis of these objects, a model of a medical unit performing a therapeutic and care function emerges, taking into account the needs of belonging, respect and self-fulfillment of patients. Its program includes personalized hospital rooms, rooms for integrating patients with medical and nursing staff and volunteers, and for meeting the spiritual needs of this community. The special character of this function is emphasized by aesthetic dispositions on a rural and urban, architectural and landscape scale. Often, hospice projects also contain a symbolic message of religious or para-religious content contained in the forms of buildings and their interiors. Considerations on the architectural assumptions of hospices – those special objects in which the act of “transition” crowning human life take place, lead to the conclusion that thanks to the dispositions of a functional, aesthetic and semantic nature, the act of architectural creation acquires an ethical dimension, introducing solutions through logic, aesthetics and symbolism emotional, social, mental and spiritual order.

Słowa kluczowe: opieka paliatywna, architektura hospicjów, tanatoarchitektura, estetyka a etyka, palliative care, hospice architecture, thanatoarchitecture, aesthetics and ethics
References

Ahuja Nitin K., End Stages, Places, „The Journal of Public Scholarship on Architecture, Landscape and Urbanism” 2020, https://doi.org/10.22269/180515.

Arthur A., Wilson E., Hale J., Forsythe A., Seymour J., Environments for Care at End of Life: Evaluation of The King’s Fund Enhancing the Healing Environment Programme, Nottingham 2010.

Alexander Ch., Język wzorców: miasta, budynki, konstrukcja, Gdańsk 2015.

Basista A., Architektura i wartości, Kraków 2009.

Bielak-Zasadzka M., Dąbrowska M., Kształtowanie przestrzeni obiektu hospicjum w odpowiedzi na potrzeby behawioralne jego użytkowników, [w:] A. Szewczenko (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze, t. 3, Potrzeby osób starszych, Gliwice 2017.

Botton A. de, Architektura szczęścia, Warszawa 2010.

Clark D., Cicely Saunders: A Life and Legacy, Oxford 2018.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2016.

Hartley N., Payne M. (red.), The Creative Arts in Palliative Care, London 2008.

Komender J. (red.), Wielki słownik medyczny, Warszawa 1996.

Kucza-Kuczyński K., Zawód-architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury, Warszawa 2015.

Lenartowicz K., Do polskiego czytelnika, [w:] Ch. Alexander, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, Warszawa 2015.

Leniartek M., Percepcja założenia krajobrazowego jako doświadczanie déjà raconté, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2015, R. 109, nr 2-A.

Olszewska M., Hospicjum jako miejsce holistycznej opieki, „Prace Poglądowe. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2014, vol. 4, nr 2.

Prince’s Foundation for the Built Environment/King’s Fund, Principles of Hospice Design, London 2010, https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/principle-hospice-design-kings-fund-princes-trust-2012.pdf.

Shakespeare W., Jak wam się podoba, Poznań 1993.

Solska M., Aksjologiczny aspekt architektury, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, Oddział Lubelski PAN, 2006, t. 2.

Stec B., Architektura spektaklu, „Znak”, marzec 2019, nr 766.

Schneider-Skalska G., Witruwiusz – prekursor projektowania zrównoważonego, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2009, R. 106, nr 1-A.

Taylor J., A Fresh Approach to Palliative Care – Sustainable Design, Housing, LIN: connecting people, ideas and resources. Case Study: 109, London 2015.

Waller S., Dewar S., Masterson A., Finn H., Improving environments for care at end of life: Lessons from eight UK pilot sites, London 2008.