Indeksacja w bazach danych

BAZHUM (1994-2011)

ERIH PLUS – 2015 – 10 p.

ICI Journals Master List 2016. ICI 2016 – 53,8 ; ICV 2017- 54,35

Liczba punktów MNISW – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C  https://punktacjaczasopism.pl/rez.php/

 

Dostęp online:

BAZHUM (1994-2011)

medycynanowozytna.locloud.pl (2008-2018)