Indeksacja w bazach danych

  ERIH PLUS – 2015 – 10 p.

  ICI Journals Master List – ICV 2017 - 54,35 ; CV 2018 - 61.90 ; CV 2019 - 67.85

  BAZHUM (1994-2011)

 

Katalogi, wyszukiwarki, bazy bibliograficzne:

  Most Wiedzy

  Arianta

 

 

Liczba punktów MNISW / MEIN:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C  https://punktacjaczasopism.pl/rez.php/ 
2019: 5 punktów
2021: 40 punktów

 

Dostęp online:

BAZHUM (1994-2011)
medycynanowozytna.locloud.pl
 (2008-2018)