Rada Naukowa

Przewodnicząca honorowa: doc. dr hab.  Zofia Podgórska-Klawe

Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Düsseldorfie – Niemcy)

Doc. dr Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie – Czechy)

Prof. dr hab. Andrzej Felchner (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie – Litwa)

Prof. dr Karen Nolte (Instytut Historii i Etyki Medycyny Uniwersytet w Heidelbergu – Niemcy)

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (Wrocławski Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich)

Prof. dr hab. J. Robak (Charkowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Akademia Socjalnych Nauk Ukrainy)

Dr hab. Adam Redzik, prof. UW (Instytut Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Andrzej Śródka (Instytut Historii Nauki im. L. i A Birkenmajerów PAN, Uniwersytet Jagielloński)