Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:  dr hab. Jaromir Jeszke prof. UAM

Z-ca redaktora:  dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN

Sekretarz reakcji:  dr hab. Magdalena Paciorek prof. PAN, dr hab. Anna Marek

Członkowie redakcji: 
dr hab. Anna Marek,
dr Małgorzata Marcysiak,
dr hab. Maria Ciesielska,
dr hab. Jarosław Sobolewski,
dr Katarzyna Pękacka Falkowska,
dr Jakub Węglorz,
dr Joanna Nieznanowska