Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:  prof. dr hab. Bożena Urbanek

z-ca redaktora:  dr hab. Jaromir Jeszke, prof. IHN PAN

Sekretarz reakcji:  dr hab. Magdalena Paciorek

Członkowie red.: dr hab. Anna Marek

   dr Małgorzata Marcysiak