Recenzenci

prof. dr hab. Andrzej Felchner

prof. dr hab. Bożena Urbanek

prof. dr hab. Bożena Płonka Syroka

dr hab. Zofia Podgórska- Klawe

dr hab. Jaromir Jeszke

prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

prof. dr hab. Michał Musielak

dr hab. Walentyna Korpalska

prof. dr hab. Ryszard Gryglewski

prof. dr hab. Elżbieta Krajewska Kułak

prof. dr hab. Tadeusz Nasierowski

prof. dr hab. Anita Magowska

prof. dr hab. Jerzy Supady

prof. dr hab. Andrzej Wysocki

prof. dr hab. Edmund Waszyński

prof. dr hab. Jerzy Myszor

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

dr hab. Anna Trojanowska

dr hab. Kazimierz Kuczman

dr hab. Sebastian Klosek

dr hab. Joanna Majchrzyk Mikuła

dr Wojciech Ślusarczyk

dr Maria Joanna Turos

dr Małgorzata Marcysiak

dr Maria Ciesielska