Recenzenci

prof. Iwona Arabas

prof. Zbigniew Bela

prof. Jarosław Barański

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

dr H. Celnik

dr Maria Ciesielska

dr Maria Cieśla

prof. dr hab. Małgorzata Delimata

prof. Cezary Domański

prof. Małgorzata Durbas

dr Wiesława Duży

prof. dr hab. Andrzej Felchner

dr Joanna Gęgotek

prof. dr hab. Ryszard Gryglewski

prof. Paweł Gut

dr hab. Michał Haake

dr hab. Jaromir Jeszke

prof. Andrzej Karpiński

dr hab. Sebastian Klosek

dr hab. Walentyna Korpalska

dr hab. Jacek Kowalewski

dr Magdalena Koźluk

prof. dr hab. Elżbieta Krajewska Kułak

dr Katarzyna Krupska

dr hab. Kazimierz Kuczman

dr Katarzyna Kuras

dr Małgorzata Lisecka

dr Joanna Lusek

prof. dr hab. Anita Magowska

dr hab. Joanna Majchrzyk Mikuła

prof. Ewa Manikowska

dr Bernadetta Manyś

prof. Hanna Mamzer

prof. dr hab. Tomasz Mandat

dr Małgorzata Marcysiak

dr hab. Anna Marek

prof. dr hab. Michał Musielak

prof. dr hab. Jerzy Myszor

prof. dr hab. Tadeusz Nasierowski

prof. Avi Ohry

dr Joanna Orzeł

dr hab. Magdalena Paciorek

prof. dr hab. Joanna Partyka 

dr Jarosław Pietrzak

prof. dr hab. Bożena Płonka Syroka

dr hab. Zofia Podgórska- Klawe

dr Anna Beata Polak

prof. Tomasz Polak

prof. Stanisław Roszak

prof. Janusz Skalski

prof. Jacek Soszyński

prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

dr hab.Małgorzata Stawiak- Osińska

prof. dr hab. Jerzy Supady

prof. Marian Surdacki

prof. Janusz Sytnik-Czetwertyński

prof. Adam Szarszewski

dr A. Szlagowska

dr Marta Śliwa

dr Wojciech Ślusarczyk

dr hab. Anna Tatarkiewicz

dr hab. Anna Trojanowska

dr Maria Joanna Turos

dr Marek Tuszewicki

prof. dr hab. Bożena Urbanek

prof. dr hab. Edmund Waszyński

dr Jakub Węglorz

dr Przemysław Wewiór

prof. Tomasz Wiślicz

prof. Wiktor Werner

prof. Wanda Wojtkiewicz-Rok

prof. dr hab. Andrzej Wysocki

prof. dr hab. Alicja Zemanek

prof. Jolanta Żelazna

prof. Tadeusz Żuchowski