Procedura recenzowania

FORMULARZ RECRNZENCKI -  Znalezione obrazy dla zapytania WORD ICON Wersja DOC

• Nadesłany artykuł podlega wstępnej ocenie redakcji, a następnie kierowany jest do dwukrotnej, anonimowej recenzji.

• Recenzje negatywne oraz recenzje wymagające poprawek autorskich zostaną przesłane do wiadomości autora.

• W przypadkach wymagających ponownej recenzji, po uwzględnieniu uwag recenzenta, artykuł przesyłany jest do ponownej recenzji.

• O ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, decyduje Rada Naukowa oraz Redakcja czasopisma.

• Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych i skracania tekstu oraz rezygnacji z materiału ilustracyjnego bez porozumienia z autorem.

• Redakcja nie zwraca niewykorzystanych materiałów; autorzy nie ponoszą żadnych kosztów za upublicznianie ich prac; recenzowanie nadesłanych prac odbywa się również bezpłatnie.

Redakcja