Kontakt

Wydawcy

IHN PAN, Pracownia Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych : 
ul. Nowy świat 72
00-330 Warszawa, p. 19 A.
tel.: 022 657 27 48, 022 345 77 46

Adres e-mail: medycynanowozytna@ihnpan.pl
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

https://medycynanowozytna.locloud.pl/

Warunki prenumeraty
Czasopismo Instytutu Historii Nauki PAN Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną jest półrocznikiem. Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 30 zł. Zamówienia na prenumeratę należy przesłać na adres:

Wydawnictwo IHN PAN,
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa,
tel. 22 657 27 14, 22 826 87 54
bądź na adres: dorotapeczlewicz@gmail.com

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
www.ejournals.eu