Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek

Czasopismo jest  własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów

 

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny naStudia nad Kulturą Medycznąpozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

 

Pismo składa się z działów:

  1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
  2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
  3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
  4. Z archiwów i bibliotek
  5. Recenzje i omówienia
  6. Kronika życia naukowego

 

Nasze strony:

http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

 

ISSN: 1231-1960

Reference no. 341088

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MNISW: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C