Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek

Czasopismo jest własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny nStudia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

Pismo składa się z działów:

1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
4. Z archiwów i bibliotek;
5. Recenzje i omówienia;
6. Kronika życia naukowego.

Nasze strony:
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

Reference no. 341088

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MEiN: 12.2021: 70 | 02. 2021: 40 | 2019: 5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Opublikowano online: 2021

Studia

Sortuj według

Lazarety armii francuskiej na północnym Mazowszu w 1806 i 1807 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 9-26
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.011.15239

Terra sigillata Silesiaca – historyczne pokłady śląskiej gliny leczniczej jako środek terapeutyczny

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 27-44
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.012.15240

Prace Analityczne

Najstarsze miejskie szpitale polskiego Wilna (do 1939 r.)

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 47-63
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.013.15241

Zagadnienie grzybicy woszczynowej owłosionej skóry głowy oraz kampania przeciwstrupniowa prowadzona w Polsce przez Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w latach 1921–1939

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 65-93
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.014.15242

Anachronica

Rozwój wczesnych biologicznych metod leczenia schizofrenii po II wojnie światowej

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 97-110
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.015.15243

O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX w. w świetle sprawozdania Ministerstwa Zdrowia

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 111-135
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.016.15244

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Siostry Klemensy od Wniebowzięcia (Janiny Wójcik) wspomnienia z zesłania (1940–1946)

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 139-167
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.017.15245

Wybrane kolekcje historyczne z zakresu historii medycyny i farmacji we współczesnych zbiorach muzealnych i bibliotekach naukowych Stambułu – część druga

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 169-210
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.021.15378

Recenzje i omówienia

Filozofia starożytna a medycyna średniowieczna. Refleksje na marginesie książki Beaty Wojciechowskiej Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 213-221
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.018.15246

Podróże za marzeniami. Kultura uzdrowiskowa w Europie, Bożena Płonka-Syroka, Paulina Suchecka, Wrocław 2021, ss. 131

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 223-224
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.019.15247

David Schneider, Historia współczesnej medycyny, renesans, wynalezienie chirurgii i rewolucja implantów, tł. G. Łuczkiewicz, wyd. Znak, Kraków 2021, ss. 560

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 225-226
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.020.15248