Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek

Czasopismo jest własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny nStudia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

Pismo składa się z działów:

1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
4. Z archiwów i bibliotek;
5. Recenzje i omówienia;
6. Kronika życia naukowego.

Nasze strony:
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

Reference no. 341088

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MEiN: 12.2021: 70 | 02. 2021: 40 | 2019: 5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Czasopismo wydawane jest w trybie otwartego dostępu (Open Acess).

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Opublikowano online: 2022

Studia

Sortuj według

Lekarze i chirurdzy w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVII–XVIII wieku

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 11-52
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.001.16209

Anachronica

Michał Savonarola o trudnym porodzie w Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 55-71
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.001.16209

Prace analityczne

Rośliny lecznicze stosowane w czasie morowego powietrza opisane w Zielniku Szymona Syreniusza (1613)

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 75-108
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.002.16210

75 lat polskiej medycyny i farmacji we Wrocławiu. Wybrane elementy historii wrocławskich wyższych uczelni. Część pierwsza (1945–1949)

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 109-150
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.003.16211

Grypa w polskich podręcznikach o chorobach zakaźnych, drugiej połowy XIX w. i okresu dwudziestolecia międzywojennego (do roku 1937)

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 151-170
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.004.16212

Recenzje i omówienia

Aktywności polskich lekarzy w dwudziestoleciu międzywojennym – w stulecie powołania Izb Lekarskich, red. B. Urbanek, M. Paciorek, M. Ciesielska, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, ss. 583

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 173-180
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.005.16213

María de Carmen Francés Causapé, María Cristina de Frutos Quintanilla, José Iván Pando Marcos, Aportación de la Farmacia Vietnamita en y tras la época colonial francesa en el siglo XX, Paloma Elena Carretero, Madrid 2021

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 181-182
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.006.16214

„Prokrustowe łoże” – i coś więcej. Jean-Claude Dammame, Żołnierze Wielkiej Armii, Napoleon V, Oświęcim 2016

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 185-195
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.007.16215

Zapowiedzi wydawnicze

Lek roślinny w lecznictwie Bliskiego Wschodu i Europy Środkowej. Wybrane Problemy, w: Lek roślinny, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, wyd. Arboretum, Wrocław 2022, ss. 190

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 201-202
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.008.16216

Kultura uzdrowiskowa w Europie, Uzdrowiska arystokratyczne, red. B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki i A. Syroka, Wrocław 2022. Rec. Magdalena Paciorek

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 203-204
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.009.16217