Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek

Czasopismo jest własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
 

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny nStudia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

Pismo składa się z działów:

1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
4. Z archiwów i bibliotek
5. Recenzje i omówienia
6. Kronika życia naukowego

Nasze strony:
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

Reference no. 341088

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MEiN: 2021: 40 | 2019: 5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Opublikowano online: grudzień 2020

Studia

Sortuj według

Plica neuropathica – unraveling the mystery of Plica polonica

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 9-20
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.010.13352

‘Unfortunate creatures’: The hazards of syphilis in wet-nursing

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 21-56
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.011.13353

Prace analityczne

Problemy utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej w świetle regulaminów wojskowych doby stanisławowskiej (zarys problematyki)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 79-97
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.013.13355

Michał Kaczkowski i jego praca O chorobie cholera morbus zwanej

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 59-73
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.012.13354

Anachronica

Profesorowie wydziałów lekarskich przełomu lat 40. i 50. XX w. w archiwaliach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Archiwum Akt Nowych

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 117-157
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.015.13357

Concepto impeditur tam uicio uiri quam mulieris – kobieca i męska niepłodność na podstawie traktatu Liber de sinthomatibus mulierum

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 101-116
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.014.13356

Z archiwów, bibliotek i muzeów