Niepełnosprawność,2016, Nr 23 (2016), (Re)wizje profesjonalizmu. Kształcenie w obliczu systemowych zmian i potrzeb podmiotu

Rok wydania: 2016
Redaktor naukowy tomu: Sławomira Sadowska

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Problemy związane z probolońskim kształceniem pedagogów i nauczycieli w Polsce

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 13-31
Data publikacji online: 2016

Kim powinien byæ pedagog specjalny: granice wzorca w kontekście potrzeb zmiany społecznej i horyzont „odpowiedzi” rozbieżnych

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 32-47
Data publikacji online: 2016

Poczucie umiejscowienia kontroli a twórcze orientacje życiowe pedagogów specjalnych

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 48-66
Data publikacji online: 2016

Pedagog specjalny w świetle metafor – samoopis roli zawodowej

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 67-76
Data publikacji online: 2016

Godność pedagoga specjalnego wobec polityki wprowadzania zmian w aktualnej rzeczywistości oświatowej

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 77-87
Data publikacji online: 2016

25 lat funkcjonowania Ustawy o systemie oświaty. Tendencje w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 88-102
Data publikacji online: 2016

Rola szkoły w procesie całożyciowej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 103-115
Data publikacji online: 2016

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 116-132
Data publikacji online: 2016

Nauczyciele szkoły integracyjnej wobec kształcenia dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 133-145
Data publikacji online: 2016

10-Wymiary spostrzegania integracji i edukacji włączającej przez rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym uczących się w klasach integracyjnych. Komunikat z badań

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 146-159
Data publikacji online: 2016

Wiedza rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym o edukacji włączającej oraz jej ocena. Komunikat z badań

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 160-172
Data publikacji online: 2016

Nauczyciel wobec reifikacji tożsamości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 173-186
Data publikacji online: 2016

Czynniki motywujące i demotywujące do nauki szkolnej w opinii uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do gimnazjum specjalnego

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 187-196
Data publikacji online: 2016

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkolnej – cyfrowi tubylcy czy wykluczeni?

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 197-211
Data publikacji online: 2016

Biblioterapia i jej wpływ na zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 212-223
Data publikacji online: 2016

Analiza temporalna doświadczanych przeżyć i otrzymywanego wsparcia przez rodziców dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 224-237
Data publikacji online: 2016