Niepełnosprawność,2016, Nr 24 (2016), Dorosłość osób z niepełnosprawnością / Różne oblicza wsparcia

Rok wydania: 2016
Redaktor naukowy tomu: Iwona Lindyberg
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnością intelektualną, percepcja społeczna, edukacja seksualna, nadzieja, odpowiedzialność, wspólnota akademicka, edukacja osób z niepełnosprawnością, sytuacja osób z niepełnosprawnością w Afryce Południowej, społeczne uwarunkowania edukacji, relacja, podmiotowość, pacjent–dziecko, milczenie, trwanie/pozostawanie w milczeniu, dziecko z chorobą nowotworową, zachowania ryzykowne, hazard, specjalne potrzeby edukacyjne, bullying, cyberbullying, wczesna interwencja, rodzina, niepełnosprawność, wsparcie, upełnomocnienie, rodzice, wczesne wspomaganie rozwoju, dzieci z niepełnosprawnością, niepełnosprawność intelektualna (NI), poczucie osamotnienia, inkluzja społeczna, depresja, głęboka i głębsza niepełnosprawność intelektualna, całożyciowe wsparcie, Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ambiwalencja, nauczyciel, dorosłość, warsztat terapii zajęciowej, niepełnosprawność intelektualna, system wsparcia, lokalne rozwiązania, niedowidzący, wkraczanie w okres wczesnej dorosłości, systemowa diagnoza rodziny, oddziaływanie terapeutyczne, pedagogika specjalna, funkcjonowanie społeczno-emocjonalne, kobiecość, płeć, relacje, środowiskowy dom samopomocy, tożsamość płciowa, sztuka, teatr, emancypacja, dorośli z autystycznym spektrum zaburzeń, wsparcie w dorosłości, system społecznego wsparcia, zasady etyczne, praca socjalna, starość, upośledzenie, praca, umiejętności życiowe, dorośli z niepełnością intelektualną, inicjatywy kulturalne i edukacyjne, upełnomocnienie głosu, współpraca i dialog, koncepcja karnawału M. Bachtina

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dorosłość w niepełnosprawności intelektualnej

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 11-19
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.001.6827

Poziom umiejętności życiowych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – beneficjentów zatrudnienia wspomaganego

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 20-34
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.002.6828

Festiwal Akcept w kontekście karnawału M. Bachtina. Rzecz o dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnych inicjatywach kulturalno-edukacyjnych

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 36-59
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.003.6829

Wyzwania i trudności w realizacji zasad etycznych w pracy socjalnej z osobami starszymi i z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 60-79
Data publikacji online: 25 października 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.004.6830

Wsparcie dorosłości osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń w Polsce. Rozwiązania systemowe, możliwości i ograniczenia

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 80-95
Data publikacji online: 25 października 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.005.6831

Sztuka zaangażowana: społeczno-kulturowe aspekty dorosłości osób z niepełnosprawnością w kontekście projektu „Więcej niż teatr” Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 96-113
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.006.6832

Obrazy znaczących relacji międzyludzkich kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 114-128
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.007.6833

Wsparcie terapeutyczne młodego dorosłego z dysfunkcją wzroku i jego rodziny

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 129-141
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.008.6834

O możliwościach i ograniczeniach wsparcia w dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Refleksje na temat budowania lokalnego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 142-158
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.009.6835

Ambiwalencja jako kategoria (dez)integracji pracy nauczyciela-terapeuty w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 159-167
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.010.6836

Wspieranie osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców w drodze przez całe życie na przykładzie działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Gdańsku

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 169-182
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.011.6837

Poczucie osamotnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 183-199
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.012.6838

Rola upełnomocnienia rodziców w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 200-211
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.013.6839

Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w procesie wczesnej interwencji - wątek zaniedbany

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 212-221
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.014.6840

Narażenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na hazard tradycyjny i internetowy oraz inne zachowania ryzykowne

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 222-242
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.015.6841

Cisza i milczenie w obliczu dziecka z chorobą nowotworową - konieczność, naturalność czy klęska?

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 243-259
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.016.6842

„Wyjść poza biały fartuch"- dziecko jako podmiot relacji lekarz-pacjent - aspekt teoretyczny

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 260-269
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.017.6843

Społeczne uwarunkowania sytuacji edukacyjnej osób niepełnosprawnych w krajach Afryki Południowej - wybrane aspekty

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 270-282
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.018.6844

Uniwersytet. W stronę nadziei i odpowiedzialności

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 283-294
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.019.6845

Percepcja edukacji seksualnej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 295-310
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.020.6846