Wyzwania i trudności w realizacji zasad etycznych w pracy socjalnej z osobami starszymi i z niepełnosprawnością

Katarzyna Białożyt,

Katarzyna Zielińska-Król

Abstrakt

The challenges and difficulties in the implementation of ethical principles in social work with the elderly and disabled

The subject of the article discusses the issues associated with the ethical dimension of social work with the older person and disabled. The increasing number of older people with a disability generates new challenges and difficulties in the area of social services, especially social work. The article presents the most important ethical principles which should be followed in social work, and identified and discussed national and international documents which are the base of the standards and ethical principles.

Słowa kluczowe: zasady etyczne, praca socjalna, starość, niepełnosprawność