Budowanie wiedzy

Sortuj według

Budowanie wiedzy w pedagogice specjalnej

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 13-23
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.034.8109

Bez konturu? O potrzebie samoświadomości dyscyplinarnej pedagogiki specjalnej

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 24-37
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.035.8110

Dialektyka troskliwości i pedagogiczne praktyki wspierania rozwoju a filozoficzne koncepcje „myśli słabej" (uwagi na marginesie hermeneutyki H.-G. Gadamera i G. Yattimo)

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 38-46
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.036.8111

Paternalizm źródłem dylematów w obszarze pedagogiki specjalnej -wybrane zagadnienia

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 47-59
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.037.8112

Zmiana, brak zmiany i „Trzecia Przestrzeń" dyskursu niepełnosprawności

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 60-72
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.038.8113

Fantazmat emancypacji? Konstruowanie dyskursu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną a aksjologiczna pustka podmiotowości

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 73-84
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.039.8114

Obraz profesji pedagoga specjalnego (na podstawie definicji formułowanych przez pedagogów specjalnych)

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 85-103
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.040.8115

Osoba niepełnosprawna w perspektywie globalizacji

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 104-116
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.041.8116

Studenci i studiowanie pedagogiki specjalnej

O wyższości umiejętności nad refleksją (w kontekście studenckich interpretacji przedmiotu pedagogiki specjalnej)

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 117-128
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.042.8117

Porównanie studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej pod względem wybranych cech osobowości

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 129-143
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.043.8118

Wartość edukacji w życiu studentów pełnosprawnych oraz studentów z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 144-155
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.044.8119

Gotowość studentów do komunikacji alternatywnej w działaniach edukacyjno-terapeutycznych z osobą z zaburzeniami mowy fonicznej

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 156-170
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.045.8120

Postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez studentki pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną 

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 171-180
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.046.8121

Opinie studentów pedagogiki specjalnej na temat twórczości

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 181-196
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.047.8122

Praktyczne przygotowanie do zawodu przyszłych pedagogów specjalnych oraz nauczycieli kształcenia integracyjnego

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 197-209
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.048.8123

Miejsce pedagogiki specjalnej w kształceniu nauczycieli: oczekiwania, możliwości, opinie - kontekst wymagań prawych i rzeczywistości szkolnej

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 210-221
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.049.8124

Z innych dyscyplin

Tożsamość studentów z kręgu kultury ponowoczesnej

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 222-231
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.050.8125

Recenzja książki „Terapia słowem", red. E. Lewandowska-Tarasiuk, J.Z. Lichański, B. Mossakowska, Wydawnictwo Pani Twardowska, Warszawa 2016

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 232-237
Data publikacji online: 2017