Artykuły

Ilość
Sortuj według

Edukacja włączająca w perspektywie teorii waloryzacji ról społecznych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 9-27
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.001.9839

Wyobcowani w integracji a edukacja włączająca

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 28-42
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.002.9840

Szkoła ogólnodostępna przestrzenią spotkania nauczycieli i pedagogów specjalnych – realizatorów idei edukacji włączającej

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 43-65
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.003.9841

Relacje nauczyciela wspomagającego i nauczyciela wiodącego – temat wciąż otwarty

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 66-86
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.004.9842

Relacje rówieśnicze uczniów pełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 87-99
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.005.9843

O diagnozie z wykorzystaniem ICF jako podstawie organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością – między polityką, wiedzą naukową a praktyką

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 100-114
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.006.9844

Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 115-131
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.007.9845

Ewaluacja testu uwagi słuchowej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po zastosowaniu terapii dźwiękowej

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 132-147
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.008.9846

(Nie)efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością wzroku kończących gimnazjum

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 148-166
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.009.9847

Szachy w edukacji szkolnej – sposób na poprawę kompetencji i umiejętności przydatnych w szkole i w życiu

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 167-183
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.010.9848

Zmiany w egzaminie gimnazjalnym – perspektywa nauczycieli uczniów z niepełnosprawnością intelektualn w stopniu lekkim

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 184-200
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.011.9849