Niepełnosprawność 2019 Dyskursy pedagogiki specjalnej

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

 

ISSN 2080-9476
e-ISSN 2544-0519
Punkty MEiN: 2019: 20 | 2021: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego