Pedagogiczne aspekty dysfunkcji wzroku, słuchu i mowy

Sortuj według

Aktywna i pasywna echolokacja jako element percepcji słuchowej i orientacji przestrzennej osób niewidomych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 11-25
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.015.11844

Jakość prozodii mowy u implantowanych osób dorosłych z głuchotą prelingwalną i postlingwalną

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 26-37
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.015.11845

Popularyzacja protez głosowych a lęk przed ich zastosowaniem u osób po laryngektomii całkowitej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 38-51
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.016.11846

Polityka publiczna wobec niepełnosprawności

Typy wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością zapisane w strategiach rozwoju gmin i w strategiach rozwiązywania problemów społecznych - analiza problematyki w dobie inkluzji

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 52-69
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.017.11847

Biuletyny Informacji Publicznej i ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 70-83
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.018.11848

Wykluczenie prawne osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 84-98
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.019.11849

Pedagogika osób niepełnosprawnych w okresie późnej dorosłości

Niepełnosprawność wzroku nabyta w późnej dorosłości a aktywność fizyczna seniorów

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 99-113
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.020.11850

Wybrane obszary aktywności polskich seniorów w świetle europejskich raportów Indeksu Aktywnego Starzenia

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 114-130
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.021.11851

Nabycie niepełnosprawności wzroku w późnej dorosłości a jakość życia

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 131-145
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.022.11852

Problemy i wyzwania związane z procesami starzenia się - w poszukiwaniu optymalnych sposobów wspierania osób niepełnosprawnych (w tym niesamodzielnych)

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 145-158
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.023.11853

Zróżnicowane aspekty pedagogiki specjalnej

Dorosłość z perspektywy osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w świetle zrealizowanych wywiadów pogłębionych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 159-175
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.024.11854

Reedukacja weteranów z niepełnosprawnością nabytą - urazowym uszkodzeniem mózgu (TBI). Założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 175-192
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.025.11855

Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiary i oblicza

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 193-201
Data publikacji online: 27 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.026.11856

„Tak, ja KCE” – koncepcja aplikacji działania terapeutycznego KCE (wstępne nakreślenie uzasadnień opracowywanego modelu)

Niepełnosprawność, 2019, Nr 34 (2019), s. 202-215
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.027.11857