Znaczenie wsparcia społecznego w życiu z niepełnosprawnością

Sortuj według

Siła relacji interpersonalnej a sytuacyjne radzenie sobie u kobiet z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 11-23
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.028.12271

Relacje interpersonalne w odsłonie życia codziennego społeczności domu pomocy społecznej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 24-40
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.029.12272

System zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnością w Republice Czeskiej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 41-55
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.030.12273

Asystentura funkcjonalna tłumaczy-przewodników a jakość życia osób głuchoniewidomych - komunikat z badań"

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 56-69
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.031.12274

Relacje dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ze znaczącym Innym - perspektywa biograficzna

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 70-88
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.032.12275

Wymiary społecznego uczestnictwa i dorosłości z niepełnosprawnością

Intersekcjonalny wymiar polskiego dyskursu prasowego niepełnosprawności i starości

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 89-102
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.033.12276

Impact on Participation and Autonomy Questionnaire (IPA) — sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji narzędzia

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 103-126
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.034.12277

Aktywiści z niepełnosprawnością w walce o niezależne życie, równe szanse i prawa człowieka. O sile protestów, opresji władzy i społecznym oporze

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 127-143
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.035.12278

Korzenie kobiecości w ujęciu kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Doniesienie badawcze

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 144-155
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.036.12279

Poczucie godności osobistej seniorów - komunikat z badań

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 156-168
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.037.12280

Doświadczanie ciąży z wadą wrodzoną a więź matki z dzieckiem prenatalnym

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 169-183
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.038.12281

Wyzwania funkcjonowania z niepełnosprawnością wzroku

Podobieństwa i różnice między osobami niewidomymi, słabowidzącymi i widzącymi w świetle badań naukowych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 184-198
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.039.12282

Lęk u osób niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa (ze szczególnym uwzględnieniem lęku wysokości)

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 199-213
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.040.12283

Funkcjonowanie poznawcze osób tracących wzrok w późnej dorosłości - przegląd badań

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 214-226
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.041.12284

Nabycie niepełnosprawności wzroku w późnej dorosłości a ryzyko zgonu - przegląd badań

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 227-241
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.042.12285