Niepełnosprawność,2019, Nr 36 (2019), Dzieciństwo z niepełnosprawnoścuią. Edukacja. Wsparcie terapeutyczne. Dooewiadczenia rodziców

Rok wydania: 2019

Wsparcie terapeutyczne. Specyfika funkcjonowania w niepełnosprawności

Sortuj według

Metoda dialogów wizualno-werbalnych w terapii z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku wczesnoszkolnym. Analiza indywidualnych przypadków

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 92-102
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.048.12291

Terapia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego — przegląd metod i narzędzi w kontekście wsparcia edukacyjnego uczniów

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 103-124
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.049.12292

Zmiana jako kategoria diagnostyczna w badaniach pedagogicznych – na przykładzie działań edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych realizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 125-140
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.050.12293

Radzenie sobie ze stresem młodzieży niepełnosprawnej fizycznie w świetle problematyki umiejscowienia kontroli

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 141-158
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.051.12294

Specyfika funkcji wzrokowych u dzieci z problemami neurorozwojowymi oraz u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 159-175
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.052.12295

Edukacja dzieci i młodzieży

Edukacja inkluzyjna, aby nie była iluzją...

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 11-30
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.043.12286

Współpraca nauczycieli i rodziców dzieci zdolnych – rozważania wokół idei i praktyki

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 31-42
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.044.12287

Kompetencje osobiste i społeczne nauczycieli szkół integracyjnych, ogólnodostępnych i specjalnych a ich chęć do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 43-62
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.045.12288

Zastosowanie skali ESSBS w badaniach uczniów ze szkół podstawowych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 63-80
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.046.12289

Trendy techno-edukacyjne a potrzeba rozwijania kompetencji przyszłości. Wyzwania edukacji uczestnictwa

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 82-90
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.047.12290

Wokół doświadczeń rodziców, relacji w rodzinie i sytuacji wychowawczych

Upełnomocnienie rodziców dziecka z niepełnosprawnością w oddziaływaniach edukacyjno-rehabilitacyjnych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 176-191
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.053.12296

Rola dziadków w rozwoju dziecka niesłyszącego

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 192-203
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.054.12297

Relacja lekarz – dziecko w ocenie rodziców dzieci leczonych na oddziałach onkohematologii dziecięcej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 204-217
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.055.12298

Analiza pozytywna problemów wychowania dziecka z głęboką niepełnosprawnością na przykładzie wybranych rodzin

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 218-232
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.056.12299

Funkcjonowanie wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym w społecznej roli rodzinnej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 233-252
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.057.12300

Sense of Coherence, Resilience and Coping as Correlates of Burnout of Parents of Children with Disabilities: The New Burnout Screening Instrument

Niepełnosprawność, 2019, Nr 36 (2019), s. 254-268
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.058.12301