Misja i cele

Aktualizacja problemów z zakresu pedagogiki specjalnej i popularyzacja wyników badań empirycznych prowadzonych w tej dziedzinie