Zespół redakcyjny

Amadeusz Krause (redaktor naczelny)

Marta Jurczyk (zastępca redaktora naczelnego)

Sławomira Sadowska

Joanna Belzyt (sekretarz redakcji)