Instrukcje dla autorów

Każdy z numerów "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" odnosi się do wyznaczonego tytułem obszaru.

W związku z wdrożeniem procedur zapobiegających ghostwritingowi oraz guest autorship , Redakcja prosi o przesłanie na jej adres (pocztowy bądź skanem na e-mailowy) podpisanej deklaracji:

1. Ujawniającej wszystkich autorów, którzy wnieśli znaczący wkład do publikacji.

2. Deklarującej oryginalność publikacji.

3. Zawierającej afiliacje i kontrybucje poszczególnych autorów (procentowy wkład w autorstwo, koncepcja, założenia, metody, protokół, przygotowanie publikacji).

4. Ujawniającej źródła finansowania publikacji.

Wszystkie teksty pojawiające się w czasopiśmie od roku 2017 są wydawane na zasadach wolnego dostępu.

Prosimy o dołączanie do tekstu streszczenia w j. polskim i j. angielskim, słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim oraz tytułu w j. angielskim.

Formatowanie tekstów standardowe (marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, odstępy 1,5). Przypisy w tekście, w nawiasie kwadratowym, z podaniem wydawnictwa i miejsca wydania na końcu tekstu. Krótkie (150 - 200 słów) streszczenie w języku angielskim.

Prosimy głównie o teksty dotychczas niepublikowane, jednak dopuszczamy również możliwość druku wartościowych fragmentów tekstów publikowanych w pracach zbiorowych, po uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich.

Redakcja zastrzega możliwość dokonywania wyboru tekstów oraz skrótów i zmian, po uzgodnieniu z autorem.