Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Redaktor naczelny: Marek Chwała
Zastępca redaktora naczelnego: Artur Luzar
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego to recenzowane czasopismo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wydawane w formie półrocznika.

Czasopismo posiada charakter interdyscyplinarny i wpisuje się we współczesny dyskurs naukowy poruszając istotne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i pedagogiki społecznej. Szczegółowe zagadnienia szczegółowe podejmowane w półroczniku:

  • ochrona ludności,
  • ochrona dóbr kultury,
  • teoria i modelowanie rozwoju zagrożeń dóbr kultury,
  • zwalczanie pożarów i ratownictwo,
  • technologie bezpieczeństwa,
  • kształtowanie kultury bezpieczeństwa dziedzictwa,
  • zarządzanie bezpieczeństwem dóbr kultury,
  • bezpieczeństwo, ocena ryzyka i prognozowanie zagrożeń,
  • techniczne systemy ochrony ludności i dóbr kultury,
  • uwarunkowania formalne i społeczne bezpieczeństwa.
ISSN 2956-3763
e-ISSN 2956-4778
Właściciel czasopisma:
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022

Redaktor naczelny: Marek Chwała
Zastępca redaktora naczelnego: Artur Luzar
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Opublikowano online: listopad 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Znaczenie Państwowej Straży Pożarnej w ochronie dóbr kultury – rola Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 11-24
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.001.16530

Przegląd zastosowań metod inżynierii odwrotnej do katalogowania i rekonstrukcji dóbr kultury

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 25-51
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.002.16531

Problemy stosowania środków i urządzeń gaśniczych w ochronie przeciwpożarowej obiektów podlegających szczególnej ochronie w tym zabytkowych

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 53-62
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.003.16532

Znaczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego w zasobach lokalnych społeczności

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 63-91
Data publikacji online: 10 listopada 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.004.16533

Przygotowanie straży pożarnej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach zabytkowych – krótka analiza ofert i programów szkolenia

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 93-106
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.005.16534

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu strażaków: szanse i zagrożenia

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 107-126
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.006.16535

Rys historyczny oręża polskiego

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 127-154
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.007.16536

Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – komunikat z badań

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 155-169
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.008.16537

Sprawozdanie z V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries, 11–17 lipca 2022 roku, Słowacja

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 171-173
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.009.16538

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”, Kraków – Archiwum Narodowe, 25–26 listopada 2021 roku

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 175-182
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.010.16539