Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Redaktor naczelny: Marek Chwała
Zastępca redaktora naczelnego: Artur Luzar
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego to recenzowane czasopismo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wydawane w formie półrocznika.

Czasopismo posiada charakter interdyscyplinarny i wpisuje się we współczesny dyskurs naukowy poruszając istotne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i pedagogiki społecznej. Szczegółowe zagadnienia szczegółowe podejmowane w półroczniku:

  • ochrona ludności,
  • ochrona dóbr kultury,
  • teoria i modelowanie rozwoju zagrożeń dóbr kultury,
  • zwalczanie pożarów i ratownictwo,
  • technologie bezpieczeństwa,
  • kształtowanie kultury bezpieczeństwa dziedzictwa,
  • zarządzanie bezpieczeństwem dóbr kultury,
  • bezpieczeństwo, ocena ryzyka i prognozowanie zagrożeń,
  • techniczne systemy ochrony ludności i dóbr kultury,
  • uwarunkowania formalne i społeczne bezpieczeństwa.
ISSN 2956-3763
e-ISSN 2956-4778
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023

Redaktor naczelny: Marek Chwała
Zastępca redaktora naczelnego: Artur Luzar
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Opublikowano online: maj 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę dóbr kultury

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 7-8
Data publikacji online: 30 maja 2023

Wstęp

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 9-12
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.001.17759

Upowszechnianie zasad ochrony dziedzictwa kultury w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych na przykładzie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 13-30
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.002.17760

Wybrane aspekty ochrony zabytków w kontekście działalności Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na rzecz ochrony, konserwacji i zabezpieczania dzieł sztuki oraz zabytków i obiektów zabytkowych

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 31-50
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.003.17761

Rola i zadania Służby Ochrony Państwa i wewnętrznych służb ochrony podczas pobytu najważniejszych osób w państwie w wybranych obiektach dziedzictwa kulturowego – muzeach

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 51-68
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.004.17762

Bezpieczeństwo materiałów archiwalnych w koncepcjach nowoczesnych budynków archiwalnych

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 69-82
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.005.17763

Nowy energooszczędny magazyn Archiwum Narodowego w Krakowie

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 83-96
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.006.17764

Nowe zagrożenia dla muzeów. Między zmianami klimatu a sztuczną inteligencją

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 97-119
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.007.17765

Muzea w internecie w odpowiedzi na „kulturowy szok” pandemii COVID-19

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 121-144
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.008.17766

Bezpieczeństwo i rola medyków w dobie zagrożenia epidemicznego na przykładzie COVID-19 w Polsce

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 2/2023, s. 145-155
Data publikacji online: 30 maja 2023
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.009.17767