Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Marek Chwała
– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska
ORCID: 0000-0003-3853-1897

Zastępca redaktora naczelnego
Artur Luzar
- Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska
ORCID: 0000-0003-2263-1164

Sekretarz redakcji
Katarzyna Białożyt-Wielonek – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Polska
ORCID 0000-0001-7047-5763

 

Zespół redakcyjny: 

Robert Wolański - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska
ORCID: 0000-0002-5625-0936

Patrycja Michałkowska – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska
ORCID: 0000-0002-4386-1594

Barbara Andrzejak - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą  w Poznaniu
ORCID 0000-0002-2586-7458