Recenzenci

bryg. dr inż. Artur Ankowski - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska

prof. dr hab. Ryszard Bera - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

dr inż. Beata Brzychczyk - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków, Polska

dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. CIOP-BIP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska

dr inż. Jan Giełżecki - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków, Polska

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska

dr Andrzej Kobiałka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz – Biuro Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Polska

dr inż. Waldemar Jaskółkowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska

dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. uczelni – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska

bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska

nadinsp. w st. spocz. dr Krzysztof Pobuta – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polska

dr inż. Jacek Roguski - Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Józefów, Kraków, Polska

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

dr Robert Wolański - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska