Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Redaktor naczelny: Marek Chwała
Zastępca redaktora naczelnego: Artur Luzar
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego to recenzowane czasopismo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wydawane w formie półrocznika.

Czasopismo posiada charakter interdyscyplinarny i wpisuje się we współczesny dyskurs naukowy poruszając istotne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i pedagogiki społecznej. Szczegółowe zagadnienia szczegółowe podejmowane w półroczniku:

  • ochrona ludności,
  • ochrona dóbr kultury,
  • teoria i modelowanie rozwoju zagrożeń dóbr kultury,
  • zwalczanie pożarów i ratownictwo,
  • technologie bezpieczeństwa,
  • kształtowanie kultury bezpieczeństwa dziedzictwa,
  • zarządzanie bezpieczeństwem dóbr kultury,
  • bezpieczeństwo, ocena ryzyka i prognozowanie zagrożeń,
  • techniczne systemy ochrony ludności i dóbr kultury,
  • uwarunkowania formalne i społeczne bezpieczeństwa.
ISSN 2956-3763
e-ISSN 2956-4778
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023

Redaktor naczelny: Marek Chwała
Zastępca redaktora naczelnego: Artur Luzar
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Opublikowano online: luty 2024

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023, s. 7-9
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.010.19133

Ochrona przeciwpożarowa z uwzględnieniem szczególnej wartości dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023, s. 11-27
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.011.19134

Międzynarodowy wymiar polskiego ratownictwa

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023, s. 29-51
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.012.19135

Wirtualna „Puszka Pandory” a bezpieczeństwo społeczne i publiczne w instytucjach oświatowych i naukowych w świetle przekazów medialnych – przyczynek do dyskusji

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023, s. 53-74
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.015.19138

Sharenting jako jedno z niebezpieczeństw dla dzieci

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023, s. 75-94
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.014.19137

Rola prewencji społecznej w rozwijaniu bezpieczeństwa w instytucjach oświaty na przykładzie lekcji muzealnych Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023, s. 95-107
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.013.19136

Prognozowanie procesu emisji wodoru z obudowy turbogeneratora z powstawaniem palnych mieszanin wodorowo-powietrznych i spalaniem pochodni

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023, s. 109-129
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.016.19139

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2023, 3/2023, s. 131-133
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/29563763.OLDK.23.017.19140