Opuscula Musealia

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek

Opuscula Musealia są rocznikiem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym od 1986 r. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Czasopismo zawiera artykuły oraz rozprawy naukowe z zakresu historii uniwersytetów w Polsce i na świecie, muzeów uniwersyteckich, ich kolekcji sztuki i kolekcji dydaktycznych, a także szeroko pojętych zagadnień muzeologicznych. Teksty publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

ISSN 0239-9989
e-ISSN 2084-3852
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Muzeum UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Opublikowano online: grudzień 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kształtowanie tożsamości. 25 lat Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 9-19
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.001.9598

Muzeum uczelniane: muzeum idei/ muzeum rzeczy

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 21-33
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.002.9599

Profesorowie Uniwersytetu Rolniczego i ich twórczość pozazawodowa

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 35-47
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.003.9600

Eksponaty i kolekcje geologiczne w ujęciu prawnym

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 49-58
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.004.9601

Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 59-67
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.005.9602

Od aresztu w twierdzy do instytucji kultury, czyli muzeum uczelniane w historycznym budynku

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 69-80
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.006.9603

Art branding i jego rola w działalności muzeum – na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 81-91
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.007.9604

Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część pierwsza: Kopalne DNA – historia odkryć, perspektywy i problemy

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 93-99
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.008.9605

Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część druga: Mokre preparaty muzealne jako źródło nowych informacji o przeszłości

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 101-107
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.009.9606

Czy potrzebne są muzea uczelniane?

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 109-114
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.010.9607

Elektroniczne bazy danych jako sposób ochrony dziedzictwa naukowego i technicznego na podstawie doświadczeń francuskich

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 115-125
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.011.9608

Muzeum uczelniane w służbie społeczności akademickiej

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 127-133
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.012.9609

Najcenniejsze naukowo zbiory Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 135-145
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.013.9610

Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – przeszłość i teraźniejszość

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 147-175
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.014.9611

Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Inflanckie korzenie łańcucha rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1900 roku

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 209-226
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.017.9614

Kaseta Stanisława Wyspiańskiego z motywami lilii w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 227-244
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.018.9615

Konserwacja zabytków

Nieinwazyjne badania szkiców Szymona Czechowicza (1689–1775) ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 177-188
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.015.9612

Obraz ,,Alegoria życia” z kolekcji prof. Wiesława Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu. Historia, technologia i technika

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 189-208
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.016.9613

Kolekcje muzealne

Muzeum Polskie w Muri już nie istnieje

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 245-260
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.019.9616

O portretach Rembrandta z Zamku Królewskiego w Warszawie – analiza przedstawienia a zdefiniowanie tematu i określenie sportretowanych osób

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 261-285
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.020.9617

Zagadnienia prawne

Muzea a ryzyka związane z globalizacją rynku sztuki

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 287-310
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.021.9618