Opuscula Musealia

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek

Opuscula Musealia są rocznikiem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym od 1986 r. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Czasopismo zawiera artykuły oraz rozprawy naukowe z zakresu historii uniwersytetów w Polsce i na świecie, muzeów uniwersyteckich, ich kolekcji sztuki i kolekcji dydaktycznych, a także szeroko pojętych zagadnień muzeologicznych. Teksty publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

ISSN 0239-9989
e-ISSN 2084-3852
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Muzeum UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Opublikowano online: 2021

Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sortuj według

Znalezisko olbijskiego „asa” w Ostroladowiczach na Białorusi

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 7–22
DOI 10.4467/20843852.OM.20.001.13740

Dokumentacja rysunkowa sarkofagów królewskich z katedry na Wawelu ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej wykorzystanie podczas prac konserwatorskich

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 23–37
DOI 10.4467/20843852.OM.20.002.13741

Złoty Globus Jagielloński ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – niezwykły obiekt z fascynującą historią

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 39–65
DOI 10.4467/20843852.OM.20.003.13742

Kolekcje muzealne w Polsce i za granicą

Museum – meeting points

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 67–81
DOI 10.4467/20843852.OM.20.004.13743

Nobili on Mobile! When the scientific instruments exhibitions are at your fingertips

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 83–100
DOI 10.4467/20843852.OM.20.005.13744

The Museum of Tropical Medicine of the University of Modena and Reggio Emilia, an international support for the Italian colonial policy between 1930 and 1943

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 101–115
DOI 10.4467/20843852.OM.20.006.13745

First Lithuanian Museum – Baublys in Dionizas Poška’s Garden

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 117–130
DOI 10.4467/20843852.OM.20.007.13746

Dzieło M.B. Valentiniego Museum museorum i inne publikacje muzeograficzne z gdańskich księgozbiorów oraz ich znaczenie w kształtowaniu zbiorów przyrodniczych i artystycznych w XVII i XVIII wieku

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 131–167
DOI 10.4467/20843852.OM.20.008.13747

Medicines from the first pharmacopoeia listed on the apothecary majolica vessels from the Mateusz B. Grabowski collection at the Museum of Pharmacy in Kraków

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 169–183
DOI 10.4467/20843852.OM.20.009.13748

Miscellanea

Motywy roślinne w architekturze sakralnej gminy Kiełczygłów i okolic (województwo łódzkie) – wybrane obiekty

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 185–205
DOI 10.4467/20843852.OM.20.011.13750

Czy skutecznie docieramy do naszych słuchaczy? Badania na podstawie zajęć ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonych w Muzeum UJ

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 207–223
DOI 10.4467/20843852.OM.20.012.13751