Opuscula Musealia

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek

Opuscula Musealia są rocznikiem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym od 1986 r. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Czasopismo zawiera artykuły oraz rozprawy naukowe z zakresu historii uniwersytetów w Polsce i na świecie, muzeów uniwersyteckich, ich kolekcji sztuki i kolekcji dydaktycznych, a także szeroko pojętych zagadnień muzeologicznych. Teksty publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

ISSN 0239-9989
e-ISSN 2084-3852
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Muzeum UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Opuscula Musealia, Volume 28 (2021), Volume 28

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zastosowanie lecznicze i kosmetyczne wody różanej według dziewiętnastowiecznej literatury farmaceutycznej oraz medycznej

Opuscula Musealia, Volume 28 (2021), Volume 28, s. 7-21
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843852.OM.21.001.15502

Niepublikowane archiwalia dotyczące Fabryki Fajansu, Porcelany i Naczyń Kamiennych w Ćmielowie oraz naczynia z ćmielowskich serwisów porcelanowych Druckich-Lubeckich w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 28 (2021), Volume 28, s. 23-56
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843852.OM.21.002.15503

How to research the concept of national identity with child respondents in museum research

Opuscula Musealia, Volume 28 (2021), Volume 28, s. 57-76
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843852.OM.21.003.15504

Rodzaje odbitek występujących w grafice artystycznej w kontekście nieuczciwych zachowań uczestników rynku dzieł sztuki

Opuscula Musealia, Volume 28 (2021), Volume 28, s. 77-89
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843852.OM.21.004.15505

Polskojęzyczne globusy doby nowopolskiej i ich krajowi wydawcy

Opuscula Musealia, Volume 28 (2021), Volume 28, s. 91-135
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843852.OM.21.005.15506

Muzea uczelniane i kolekcje – cele, założenia, przykłady

Opuscula Musealia, Volume 28 (2021), Volume 28, s. 137-147
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843852.OM.21.006.15507