Opuscula Musealia,Volume 16 (2008), Volume 16

Redaktor naczelny: Stanisław Waltoś
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Rok wydania: 2008

REDAKTOR SERII - Stanisław Waltoś

KOMITET REDAKCYJNY - Katarzyna Barańska, Zbigniew Bela, Marcin Fabiański, Zdzisław Pietrzyk, Jerzy Świecimski, Stanisław Waltoś, Ewa Wyka, Zdzisław Żygulski jun.

SEKRETARZ REDAKCJI - Katarzyna Zięba

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The New Natural Science Museum for Martin Luther University Halle-Wittenberg

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 7-14
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

Preserving scientific heritage to promote science? A case-study from the University of Strasbourg Louis Pasteur

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 15-22
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

“Greenwich on the river Tagus”: Reflections on the scientific, cultural and historical significance of Ajuda, the Astronomical Observatory of Lisbon

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 23-32
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

University museums: where to from now? Reculer pour mieux sauter

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 33-46
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

The Astronomical Observatory of Lisbon: It’s Patrimonial, Social and Scientific Heritages

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 47-74
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

Beyond university museums: The scope of academic heritage and the record of science

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 75-82
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

A University Network on the Elephant Man

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 83-92
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

Nieznany portret Joosta van den Vondla? Uwagi na temat obrazu „Uczony w pracowni” Phillipsa Konincka w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 93-105
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

O datowaniu rysunku Stanisława Wyspiańskiego „Komórka w podwojeniu” w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 103-106
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

Krakowski cyrkiel z epoki Galileusza. Archeologiczny dowód nauczania geometrii i astronomii w krakowskim Gimnazjum Akademickim

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 107-126
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

Mechanik warszawski Abraham Izrael Staffel (1814–1885) i jego wynalazki

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 127-142
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

Utwór muzealno-wystawowy i zagadnienie jego tożsamości (próba zastosowania metod ontologii i estetyki fenomenologów do muzeologii teoretycznej)

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 143-156
Data publikacji online: 18 grudnia 2008

Sprawozdanie z projektu badawczego dotyczącego kolekcji nowożytnych portretów profesorów Akademii Krakowskiej ze zbiorów Muzeum UJ

Opuscula Musealia, Volume 16 (2008), Volume 16, s. 157-160
Data publikacji online: 18 grudnia 2008