University Museums in Poland

Ewa Wyka,

Małgorzata Taborska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.