Devices for gilding pills at the Cracow Museum of Pharmacy

Zbigniew Bela

Abstrakt
References

Arnaldus de Villa Nova, Liber de vinis, Leipzig, ca.1501.

Avicenna, Canon, Padua 1476.

Baume A., Elements de Pharmacie Theorique et Pratique, Paris 1777.

Freyer J.B., Formulare, czyli nauka o sztucznym przepisywaniu lekarstw, Warszawa 1816.

Freyer J.B., Materya medyczna, czyli nauka o sposobie skutkowania środków lekarskich, Warszawa 1817.

Heinrich T., Fabian S., Farmacya, Warszawa 1835.

Helfand W.H., Pharmacy: An Illustrated History, New York,1988.

Johannes de Cube, Ortus sanitatis, Mainz, 1491.

Lemery N., Pharmacopée Univeselle, Paris1698

Matthews L.G., History of Pharmacy in Britain, Edinburgh 1962.

Trease G.E., Pharmacy in History, London 1964.

Wootton A.C., Chronicles of Pharmacy, London 1910.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.