MEUS: The European Museum of Students at the University of Bologna

Paolo Brizzi Gian

Abstrakt

Europejskie Muzeum Studentów jest oryginalnym i ważnym uzupełnieniem muzeów uniwersytetu bolońskiego. To stała ekspozycja poświęcona historii studentów uniwersytetów europejskich – od ich początków po czasy współczesne.

Wszystkie eksponowane przedmioty posiadają wartości symboliczne i metaforyczne, powstały w określonych okolicznościach i w określonym czasie. Kryterium wyboru eksponatów stanowiła ich zdolność reprezentowania zachowania i kultury typowej dla świata studenckiego.
Wystawa podzielona jest na 5 sekcji podsumowujących rozwój życia studenckiego.
Celem części pierwszej – Powstawanie tożsamości studenckiej – jest ukazanie aspektów zaistnienia postaci studenta.
W części drugiej wystawy – Zdyscyplinowanie zachowania, umysł i ciało – ukazane są przemiany, które nastąpiły od końca średniowiecza. Dotyczą one roli studenta w życiu publicznym, jego relacji z instytucjami, a także oczekiwań społecznych i politycznych, mających na celu kontrolę kształcenia.
Część trzecia – Kobiety na uniwersytecie – jest spojrzeniem na historię kształcenia uniwersyteckiego kobiet, poczynając od pierwszej kobiety, która ukończyła uniwersytet w Bolonii w roku 1678 aż do czasów współczesnych, gdy większość studiujących stanowią kobiety.
Część czwarta – Studenci i polityka – przedstawia polityczne zaangażowanie młodzieży w ciągu ostatnich dwóch wieków: od batalionów studenckich w czasach napoleońskich do lat protestu studentów w XX wieku.
Część piąta – Studencki folklor – ukazuje czas wolny od nauki, ukierunkowany na zabawę i rozrywkę, organizowane przez tradycyjne studenckie stowarzyszenia.

Słowa kluczowe: museums, university museums, university collections

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.