The “Academic Museum” – Göttingen’s University Collection as a space of knowledge production and cultural heritage

Marie Luisa Allemeyer,

Dominik Collet,

Marian Füssel

Abstrakt

„Akademickie Muzeum”. Kolekcja uniwersytetu w Getyndze jako miejsce powstawania nauki i dziedzictwa kulturowego
Uniwersytet w Getyndze, posiadający kluczowe znaczenie w niemieckim Oświeceniu, może się poszczycić bogatą kolekcją eksponatów z zakresu historii naturalnej i antropologii, technologii oraz szeroko pojętego dziedzictwa akademickiego. Kolekcje te związane są z rozwojem nowych obszarów wiedzy, a co za tym idzie – prowadzeniem nowoczesnych badań naukowych od czasu założenia uniwersytetu w XVIII wieku. Instrumenty naukowe są świadectwem powstałych wówczas dyscyplin naukowych. Wyznaczały one także zawodową odrębność uczonych. Kolekcje uniwersytetu w Getyndze ilustrują historyczną koncepcję obiektywizmu i świadectwa. Współczesne techniki wystawiennicze, skupione na najbardziej spektakularnych dziełach, raczej zaciemniają niż podkreślają zasadniczą rolę kolekcji uniwersyteckich, którą jest ukazanie rozwoju nauki.

Słowa kluczowe: museums, university museums, university collections
References

Bödeker H.E., Büttgen P., Espagne M., Die Wissenschaft vom Menschen in  Göttingen um 1800. Wissenschaftliche Praktiken, institutionelle Geographie,  Europäische Netzwerke, Göttingen 2008.

Carhart M.C., The Science of Culture in Enlightement Germany, Harvard 2008

Clark W., Academic Charisma and the Origins of the Research University,  Chicago 2006.

Kind-Doerne Cf. N., Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliotethek Göttingen. Ihre Bestände und Einrichtungen in Geschichte und Gegenwart, Wiesbaden 1986.

Futaky I.,(ed): Selige Tage im Musensitz Göttingen im achtzehnten Jahrhundert, “Jhrbuch der Männer vom Morgenstern”, 1938/39,p. 46-67.