Between tradition and innovation: A preliminary survey on the artistic heritage of the University of Genoa, Italy

Luca Bochicchio

Abstrakt

Złożone i różnorodne dziedzictwo uniwersytetu w Genui ma ogromną wartość dla wielu narodów. W jego skład wchodzą stare arystokratyczne pałace, muzea naukowe i etnograficzne, ogrody botaniczne, kolekcje sztuki, archiwa historyczne i biblioteki. Spuścizna ta odzwierciedla zarówno akademicką tradycję Genui, jak i strategiczne położenie miasta między obszarem śródziemnomorskim a pozostałą częścią Europy. Ukazuje intensywne strumienie kulturowych, społecznych i handlowych wymian pomiędzy tymi obszarami, które następowały od okresu późnego średniowiecza. Tak jak w wielu europejskich uniwersytetach, również na uniwersytecie w Genui tradycja współistnieje z nowoczesnością. Archiwum Sztuki Współczesnej znajduje się w jednym z najstarszych budynków, ostatnio wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Casa Paganini stanowi natomiast centrum prezentujące eksperymentalną zbieżność badań naukowych, technologicznych i artystycznych. Ośrodek ten mieści się w klasztorze Santa Maria delle Grazie la Nuova. Podczas gdy znacząca część dziedzictwa uniwersytetu w Genui znajduje się w budynkach mieszczących poszczególne wydziały, kolekcje i muzea potrzebują nowatorskich strategii dla ich promocji i reklamy.
Artykuł ten jest krótkim i wstępnym przeglądem artystycznego i historycznego dziedzictwa uniwersytetu w Genui. Ma na celu określenie głównych cech tej spuścizny i jej odrębności, a także zamierzeń związanych z jej szeroko pojętą prezentacją.

Słowa kluczowe: museums, university museums, university collections
References

Corradini E., Russo A. (eds), Musei universitarii modenesi, Editrice Moderna, Bologna 2008.

Crispolti E., Come studiare l’arte contemporanea, Donzelli, Roma 1997 pp. 145-159.

Gavazza E., Magnani L., Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel  Settecento, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Foundation, 2000.

Gavazza E., Lo spazio dipinto: il grande affresco Genovese nel ‘600, Sagep,  Genova 1989.

Simeon M.I., I musei scientifici universitari: funzioni, caratteiristiche dell’offerta, strumenti di valorizzazione, Tip. E. Albano, Napoli 2005.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.