Crossroads of Heritage: The material culture of science and technology in universities

Jaume Valentines-Álvarez

Abstrakt

Rozdroża dziedzictwa naukowego: kultura materialna i technologia na uniwersytetach
Historia uniwersytetów (tak jak historia społeczeństw) oraz ich spuścizna podążają podobnymi ścieżkami. Artykuł ten dotyczy redukcji przedmiotów kultury materialnej w Szkole Inżynierii Przemysłowej w Barcelonie – instrumentów technicznych, dokumentów archiwalnych, bibliografii historycznej, niematerialnej przestrzeni naukowej, a w związku z tym zagubienia dziedzictwa materialnego uczelni. Występuje tutaj pewna sprzeczność z zasadami efektywnego zarządzania. Członkowie mikrospołeczności Szkoły (profesorowie, administracja i studenci) powinni zbliżyć się do siebie, spotkać się na tymże rozdrożu. Jednakże bez długoterminowych projektów, koordynowanych przez powołane do tego celu struktury, ruch na tym skrzyżowaniu może być bardzo trudny. W tym sensie szkoły techniczne oraz uniwersytety mogą być postrzegane jako wewnętrzne ekomuzea, których „mieszkańcy” nieustannie tworzą własny kulturowy krajobraz.

Słowa kluczowe: museums, university museums, university collections
References

Luke T.W., Museum politics. Power plays at the exhibition, University of  Minnesota Press, Minneapolis 2002.

Macdonald S.(ed), Exhibitions of power and powers of exhibition: an  introduction to the politics of display [in:] The politics of display. Museums, science and culture, Routledge, London,New York 1998, p.1-24.

Ramon M., Codina M. (ed), Cataleg del Fons historic de Ciencia i Tecnologia, UPC, Barcelona 2001.

Valentines J., El Patrimoni Historic de L’Escola Tecnica Enginyeria, Industrial de Barcelona, CRHT-ETSEIB, Barcelona 2004b, p.3-13.

Valentines J., El Museu del’Enginyeria de Catalunya: bases conceptuals  per a la creacio d’un museu universitari, UPC, Barcelona 2002.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.