Wspomnienie o prof. Andrzeju Tomaszewskim

Ewa Święcka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.