Opuscula Musealia,Volume 19 (2011), Volume 19

Redaktor naczelny: Stanisław Waltoś
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
ISSN 0239-9989
e-ISSN 2084-3852
Rok wydania: 2011
Google Books: http://books.google.pl/books?id=mIQK6aPBcwMC&lpg=PA2&dq=Opuscula%20Musealia&hl=pl&pg=PA2#v=onepage&q=Opuscula%20Musealia&f=false

Opuscula Musealia są rocznikiem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym od 1986 r. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Czasopismo zawiera artykuły oraz rozprawy naukowe z zakresu historii uniwersytetów w Polsce i na świecie, muzeów uniwersyteckich, ich kolekcji sztuki i kolekcji dydaktycznych, a także szeroko pojętych zagadnień muzeologicznych. Teksty publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Two paintings by Rembrandt: “Girl in a picture frame” and “Scholar at his writing table” from the collection of the Royal Castle in Warsaw – history, examination and conservation

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. 9-23
Data publikacji online: 24 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843852.OM.11.001.0258

Rentgenowska dyfraktometria proszkowa w badaniach zabytkowych obiektów. Nowe możliwości badawcze na Wydziale Chemii UJ

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. s. 25-36
Data publikacji online: 5 września 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.11.002.0259

Czy „Portret młodzieńca” w zbiorach wawelskich jest obrazem Jana Lievensa?

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. 37-48
Data publikacji online: 25 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843852.OM.11.003.0260

Badania obrazu Jana Lievensa „Portret młodzieńca”

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. 49-54
Data publikacji online: 25 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843852.OM.11.004.0261

Managing the scientific heritage of a medieval university: Uppsala University phase II

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. 61-69
Data publikacji online: 25 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843852.OM.11.005.0262

Royal cabinet of physics in Portugal and Brazil: An exploratory study

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. 71-85
Data publikacji online: 25 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843852.OM.11.006.0263

Przemiany historyczne staromiejskiego bloku nr 27 w Krakowie; dziedziniec Collegium Maius oraz posesja przy ul. św. Anny 10 w świetle ostatnich badań architektonicznych

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. 91-121
Data publikacji online: 25 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20843852.OM.11.007.0264

Wspomnienie o prof. Andrzeju Tomaszewskim

Opuscula Musealia, Volume 19 (2011), Volume 19, s. 125-129
Data publikacji online: 25 sierpnia 2012