Opuscula Musealia,Volume 20 (2012), Volume 20

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
ISSN 239-9989
e-ISSN 2084-3852
Rok wydania: 2012
Na okładce: Mechaniczna sfera armilarna z globusem Ziemi, Francja (?), N.N., pocz. XVI wieku,
Muzeum UJ. Fot. G. Zygier

Artykuły

Ilość
Sortuj według

University History Exhibition

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 7-15
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.001.1004

Scientific collections and nomadism

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 17-27
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.002.1005

Galeria Academica: a Portrait Collection of the University of Helsinki

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 29-44
DOI 10.4467/20843852.OM.12.003.1006

Problem przedstawienia wizerunków zwierzęcych w dziełach rzemiosła artystycznego na przykładzie kałamarza ze zbiorów MUJ

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 45-61
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.004.1007

Galeria Academica Cracoviensis

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 65-88
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.005.1008

Portrety profesorów pędzla L. Wyczółkowskiego

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 89-108
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.006.1009

Materiały konserwatorskie stosowane w dawnej Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Krakowskich Sukiennicach

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 109-128
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.007.1010

Paedriatic Surgery at the Museum of Medical University

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 129-133
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.008.1011

Lakierowane wazy berlińskie

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 135-176
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.009.1012