Opuscula Musealia,Volume 21 (2013), Volume 21

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
ISSN 0239-9989
e-ISSN 2084-3852
Rok wydania: 2013

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukazujący się od roku 1986.
Poświęcony jest zabytkom znajdującym się w Muzeum oraz problematyce muzeologicznej

Słowa kluczowe: Keywords: University of Cambridge Museums, Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge University Botanic Garden, Museum of Classical Archaeology, Fitzwilliam Museum, The Whipple Museum of the History of Science, Museum of Zoology, Early Career Rese, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, MNHW, historia, struktura organizacyjna, kolekcje, wystawy, Wydział Biologii UAM, kolekcje przyrodnicze, popularyzacja nauki, bioróżnorodność, aparat Kippa, szkło laboratoryjne, gazy in situ nascendi, rurki Geisslera, Słowa kluczowe: Buczacz, makata buczacka, Helena z Longchampsów de Berier Estreicherowa, Karol Estreicher, Estreicherowie, Nagórzański, Oskar Potocki, Ignacy Jan Paderewski, Teodor Talowski, Tadeusz Popiel, malarstwo portretowe, Słowa kluczowe: Muzeum Uniwersyteckie, polska sztuka w świecie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Marek Żuławski, Konstanty Brandel, Stanisław Frenkiel, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jubileusz, profesor Karol Estreicher, profesor Stanisław Waltoś, Keywords: Stories, Dialogue, Emotion, Identity, Human rights, Ulisses Aldrovandi, Marcin Fox, szesnastowieczne kolekcje przyrodnicze, naturaliści, encyklopedyści, Włodzimierz Dzieduszycki, wystawa przyrodnicza, Państwowe Muzeum Przyrodnicze we Lwowie, edukacja, entomologia, szkoły, wystawa „Ewolucja życia i Ziemi”, Muzeum Geologiczne, Muzeum Zoologiczne, Uniwersytet Jagielloński, województwo małopolskie, zbiory naukowe, Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego, zbiory przyrodnicze, kolekcje entomologiczne, kolekcje ptaków, muzeum, ekspozycja, eksponat przyrodniczy

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Creating the Modern Museum: the Museum of Liverpool   David Fleming, Director, National Museums Liverpool

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 7–14
Data publikacji online: 18 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.001.2911

Connecting with Collections: Research Internships promoting closer collaboration between University Museums

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 15–33
Data publikacji online: 24 marca 2015
DOI 10.4467/20843852.OM.13.002.2912

INNE MUZEUM AKADEMICKIE Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu w 10-lecie powstania

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 35–53
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.003.2913

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – marzenie i rzeczywistość

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 55–73
Data publikacji online: 18 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.004.2914

Nieznany portret Teodora Talowskiego ze zbiorów Muzeum UJ

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 75–86
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.005.2915

Makata buczacka z salonu Estreicherów

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 87–114
Data publikacji online: 30 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.006.2916

Aparat Kipp`a – eleganckie urządzenie laboratoryjne

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 115–129
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.007.2917

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 131–135
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.13.008.2918

Zbiory Przyrodnicze Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – struktura i funkcjonowanie

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 137–144
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.009.2919

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego - historia kolekcji

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 145–151
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.13.010.2920

Centrum Edukacji Przyrodniczej – nowa jednostka w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, synteza tradycji i nowoczesności

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 153–156
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.13.011.2921

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego - 200 lat i co dalej?`

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 157–168
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.012.2922

Ulisses Aldrovandi, jego kolekcja przyrodnicza oraz związki z polskimi uczonymi. Część 1.

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 169–179
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.13.013.2923

Ulisses Aldrovandi, jego kolekcja przyrodnicza oraz związki z polskimi uczonymi. Część 2

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 181–187
Data publikacji online: 18 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.014.2924

Geneza i dzieje Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyckich we Lwowie

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 189–207
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.13.015.2925