Artykuły

Ilość
Sortuj według

Das Collegium Jenense als Universitätsmuseum der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 7–14
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.001.3199

Bursa Niemiecka i Bursa Nowa – dzieje dwóch burs w przeciwległych blokach zabudowy przy ul. Gołębiej w Krakowie

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 15–43
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.14.002.3200

Nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1942–1949 45

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 45–71
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.003.3201

Witraże z Grodźca. Część I.

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 73–94
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.004.3202

Witraże z Grodźca. Część II.

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 95–116
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.005.3203

Trzy zespoły witrażowe w zbiorach Collegium Maius i ich stała ekspozycja

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 117–122
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.006.3204

Dawne i współczesne metody konserwacji i restauracji witraży na przykładzie witrażu Św. Piotr ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 123–136
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.14.008.3206

Współczesne metody badań stosowane w konserwacji historycznej broni czarnoprochowej. Przedstawienie dostępnych metod badawczych wraz z ich aplikacją na wybranych obiektach muzealnych

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 137–149
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.007.3205

Pastele Leona Wyczółkowskiego z kolekcji portretów profesorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - zagadnienia technologiczne i konserwatorskie.

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 151–163
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.009.3207

Banderia Prutenorum – kwerenda konserwatorska. Próba zastosowania komputerowej analizy obrazu do odtworzenia brakującej miniatury rękopisu

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 165–174
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.010.3208

Naukowe wystawy interaktywne w Polsce

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 175–186
Data publikacji online: 15 lipca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.14.011.3209