Opuscula Musealia,Volume 23 (2015), Volume 23

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: Jan Matejko, żacy, Akademia Krakowska, Rada Miasta Krakowa, Zakon św. Ducha de Saxia, szpital św. Ducha, Teatr Miejski w Krakowie, Wiśnicz, edukacja muzealna, edukacja archeologiczna, muzealnictwo, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, museum, pharmacy, antique, maiolica, vessel, Grabowski, medication,  antique, decoration, Alkermes, kermes, cochineal , châtelaine, Portret Marii Pusłowskiej Jana Matejki, zegarek Ignacego Jana Paderewskiego, płaszcz oficerski Franciszka Xawerego Pusłowskiego, krawiec warszawski Moszek (Mojżesz) Spinka, ornamenty, krystalografia geometryczna, analiza symetrii, krucyfiks, budowa technologiczna, nieinwazyjna metoda badań, dwuźródłowa tomografia komputerowa, Rejtan. Upadek Polski, Batory pod Pskowem, podobrazia płócienne, pigmenty, spoiwa malarskie, 16th century, panel painting, pigments, preparation, UV, IRR, XRF, Bernardo Strozzi, konserwacja, włoskie malarstwo XVII-tego wieku, badania technologiczne, zdjęcia rentgenowskie w badaniach techniki dawnych mistrzów., palimpsests, iron-gall ink, xrf, Multi-criteria research, non-destructive tests of artworks, 15th-century Flemish painting, Rogier van der Weyden, Hans Memling, synergy of sciences in artwork analysis, Maksymilian Gierymski, technika malarska, podobrazie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Jerzy Siemiginowski-Eleuter, badania μ-XRPD i SEM-EDS pigmentów i zapraw, conservation science, identification of pigments, X-ray powder micro-diffraction (µ-XRPD), analysis of cross-sections, rentgenowska dyfraktometria proszkowa, identyfikacja materiałów malarskich, Król Jan III

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Badania zapraw i bieli w warstwach malarskich w dziełach artystów dworskich króla Jana III Sobieskiego za pomocą rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej (XRDP)

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 9–20
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.002.5380

µ-XRPD investigations of pigments in 17th-century panel paintings from Gdańsk and the northern region of Poland

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 21–32
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.003.5381

Badania u-XRPD i SEM-EDS pigmentów i zapraw w trzech obrazach z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 33–43
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.004.5382

Analiza technologii malarskiej Maksymiliana Gierymskiego z wykorzystaniem nieinwazyjnych technik badawczych na przykładzie obrazu „Jabłoń nad potokiem”

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 45–60
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.005.5383

New Information  Provided by Multidisciplinary Studies, Including Radiography, XRD and XRF, of the triptych the Last Judgment from National Museum in Gdańsk, attributed to Rogier van der Weyden and Hans Memling

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 61–73
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.006.5384

Composition of the primary inks in medieval palimpsests – effects of ink removal  

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 75–82
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.007.5385

The application of modern analytical techniques to the examination of the Henryk Siemiradzki’s large-size painting „Nero’s Torches”

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 83–99
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.008.5386

Konserwacja obrazu Bernardo Strozziego „Trzej fi lozofowie” – depozytu w Muzeum Narodowym. Próba rozpoznania repliki autorskiej lub kopii warsztatowej na podstawie badań z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 101–111
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.009.5387

Non-destructive in situ examination of a 16th century Spanish panel painting „San Telmo”

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 113–120
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.010.5388

Różnorodność artystyczna Jana Matejki na podstawie badań fizykochemicznych obrazów „Rejtan. Upadek Polski” (1866) i „Batory pod Pskowem” (1872)

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 121–131
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.011.5389

Badania krucyfiksu z belki tęczowej w kościele św. Wojciecha w Krakowie przy użyciu dwuźródłowej tomografii komputerowej

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 133–141
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.012.5390

Badania ornamentów i deseni ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius przy użyciu metod krystalografii

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 143–153
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.013.5391

Płaszcz oficerski  Franciszka Xawerego Pusłowskiego (1875-1968) ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 155–171
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.014.5392

Słów kilka o châtelaines, dewizkach, Portrecie Marii Pusłowskiej i modzie

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 173–201
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.015.5393

Edukacja archeologiczna jako edukacja interdyscyplinarna

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 203–211
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.016.5394

Wyjście żaków z Krakowa w roku 1549 – uwagi na marginesie dzieła Jana Matejki

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 213–229
Data publikacji online: 10 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.017.5395

The Jagiellonian University Museum of Pharmacy: A maiolica jar inscribed “Conf. Alkermes Compl.” and the history of the medication

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. I–X
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.018.5396

The Grabowski Collection in the Kraków Museum of Pharmacy

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. XI–XXX
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.018.5397