Badania u-XRPD i SEM-EDS pigmentów i zapraw w trzech obrazach z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Marta Grzesiak-Nowak,

Alicja Rafalska-Łasocha,

Jowita Dranka,

Agnieszka Pawlak,

Sylwia Svorová Pawełkowicz,

Wiesław Łasocha

Abstrakt

The aim of the presented study was to identify the components of paint and ground layers in historical paintings from the collection of the Wilanów Palace Museum in Warsaw. These paintings are attributed to the Polish painter Jerzy Siemiginowski-Eleuter. The examined samples were taken from three of Siemiginowski’s paintings: Portrait of Queen Maria Kazimiera Sobieska with her daughter Teresa Kunegunda, Portrait of Jan III Sobieski and his son Jakub and plafond Summer.
 

Słowa kluczowe: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Jerzy Siemiginowski-Eleuter, badania μ-XRPD i SEM-EDS pigmentów i zapraw
References

[1] Haur J.K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemianskiey…, Kraków 1689, s. 357.

[2] Fijałkowski W., Jan III Sobieski i jego mecenat artystyczny, „Studia Wilanowskie” 1977,
I, s. 7–61.

[3] Karpowicz M., Stypendyści królewscy w Rzymie, Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o Janie III, katalog wystawy, red. Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2013, s. 109–113.

[4] Gołąbek M., Pawlak A., Dwa portrety Jana III Sobieskiego z kolekcji Pałacu w Wersalu,
komunikat
, „Studia Wilanowskie” 2011, XVIII, s. 116.

[5] Craddock P.T. (red.), Scientific Investigation of Copies, Fakes and Forgeries, 2009.

[6] Varella E.A. (red.), Conservation Science for the Cultural Heritage. Applications of Instrumental Analysis, Series: Lecture Notes in Chemistry, 2013, Vol. 79.

[7] Eastaugh N., Walsh V., Chaplin T., Siddall R., The Pigment Compendium, Optical Microscopy of Historical Pigments,2004.

[8] Švarcová S., Čermáková Z., Hradilová J., Bezdička P., Hradil D., Non-destructive micro-analytical differentiation of copper pigments in paint layers of works of art using laboratory-based techniques, „Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy” 2014, 132, s. 514–525.

[9] Rafalska-Łasocha A., Grzesiak M., Oszajca M., Łasocha W., Rentgenowska dyfraktometria proszkowa w badaniach zabytkowych obiektów. Nowe możliwości badawcze na Wydziale Chemii UJ,„Opuscula Musealia” 2012.

[10] Karpowicz M., Jerzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.

[11] Sulewska R., Jerzy Eleuter Szymonowicz Siemiginowski, http://www.wilanow-palac.pl/jerzy_eleuter_szymonowicz_siemiginowski_ok_1660_ok_1711.html [dostęp: 24.05.2016].

[12] http://www.wilanow-palac.pl/siemiginowski_malarz_jana_iii_sobieskiego.html [dostęp: 24.05.2016].

[13] PDF-4+ database, International Centre for Diffraction Data, Newton Square, PA, USA, 2014.

[14] Duran A., Siguenza M.B., Franquelo M.L., Jimenez de Haro M.C., Justo A., Perez-Rodriguez J.L., Murillo’s paintings revealed by spectroscopic techniques and dedicated laboratory-made micro X-ray diffraction, „Analytica Chimica Acta” 2010, 671(1–2), s. 1–8.

[15] Walawender-Musz D., Pawlak A., Wszystkie oblicza władzy, przedsmak syntezy w spojrzeniu wielorakim, „Studia Wilanowskie” 2014, XXI, s. 133–153.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.