The Jagiellonian University Museum of Pharmacy: Candle Wheel and Apothecary’s tradition of making candles and wax to seal

Zbigniew Bela

Abstrakt
In the article, a 19th c. device for manufacturing candles, exhibited in the Kraków Museum of Pharmacy, is described. The article discusses also the tradition of producing candles and wax for seals by European apothecaries in the period from 13th to 19th century. 
Słowa kluczowe: museum, pharmacy, wax, wheel, seal, apothecary, manual, dyeing, colours, medicinal, inventory
References

Corvi A., Arti e Mestieri Gli Statuti delle Corporazioni Farmaceutiche,http://www.farmacia.unige.it [access: 23.09.2015].

Encyclopaedia Britannica Online. 2010, www.britannica.com/EBchecked/topic/223982/Galicia [access: 5.12.2015].

Inventory no. 1813, Jagiellonian University Museum of Pharmacy, 1778.

Kostrzeński L., Materiały do historii aptek wielkopolskich, Warszawa 1929.

Manual no. 1728, Library of the Jagiellonian University Museum of Pharmacy, the formula for red sealing wax.

Manual no. 5256, Library of the Jagiellonian University Museum of Pharmacy, the formula for golden sealing wax.

Merriam-Webster Online Dictionary. 2010, http://www.merriam-webster.com/dictionary/taper [access: 17.10.2015].

Pabis T., Pionierzy przemysłu naftowego. Jan Zeh, www.libuszamuzeum.iap.pl [access: 3.12.2015].

Stabrawa A., Dawne apteki miasta Krakowa od XIV do XVIII wieku, PhD dissertation, Kraków 1993.

Świeżawski E., Wenda K., Materiały do dziejów farmacji w dawnej Polsce,Warszawa 1882–1887.

Testament Jana Paprockiego, The State Archive of Lublin, „Acta Advocatialiaˮ 1663–1670.

The Lamentation of Dead Credit by People of Various Professions. Woodcut,mid-17th c. Library of the Polish Academy of Sciences in Kraków.

The Secretes of the Reverende Maister Alexis of Piedmont,London 1558.

Trzy pokolenia Mickiewiczów przez 103 lata chroniły sekretu prawdziwej maski Fryderyka Chopina, “Gazeta Wyborcza”, 17 June 1999.

Württemberg Pharmacopoeia, 1741.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.