Muzealnictwo, medycyna i studenci – pionierski projekt zajęć dydaktycznych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dominika Pluta,

Miron Tokarski,

Jędrzej Siuta,

Anna Karpiewska,

Tadeusz Dobosz

Abstrakt
History might be presented to visitors in a variety of ways, people usually associate the term “museum” with archeology, painting or sculpture exhibitions. One of the few medical museums, solely devoted to human is located at the Wrocław Medical University in the Department of Forensic Medicine. A large collection of exhibits is in a bigger part a remnant of the pre-war German Institut für Gerichtliche Medizin und Naturwissenschaftliche Kriminalistik. To convey to the younger generations valuable knowledge about museology the Chief of Institute of Molecular Techniques, which is a unit under the Chair of Department of Forensic Medicine, decided to set up a faculty of medical museum education. During classes students were introduced to the legal basis of medical museums, classification of museum preparations, methods of their conservation, and very innovative methods of non-destructive DNA extraction. Students were also acquainted with modern research processes, such as the next-generation DNA sequencing methods. During the course lecturers introduced novel approach to teaching by utilizing audiovisual methods for performing exercises.
Słowa kluczowe: edukacja muzealna, muzealnictwo medyczne, medycyna, biologia molekularna
References

Barańska K., Pożegnanie z edukacją, „Muzealnictwo” 2010, nr 51, s. 48–54.

Bonar K.M., Nieniszczące izolacje kopalnego DNA, rozprawa doktorska, UM we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Bratasz Ł., Świątkowska B., Twardowska K., Jak zorganizować działalność naukową w muzeum, „Muzealnictwo” 2014, nr 55, s. 164–169.

„Gazeta Wyborcza”, Takie muzeum już nie powstanie. Relikt mrocznej przeszłości, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35751,14489852,Takie_muzeum_juz_nie_powstanie__Relikt_mrocznej_przeszlosci.html [dostęp: 29.03.2017].

Hildebrand M., Anatomical preparations, Berkeley, California, 1968, s. 7–10.

Morciniec P., Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy: dowolność działań czy normowanie?, „Diametros” 2009, nr 19 (78), s. 92–78.

NIMOZ, Wykaz studiów z zakresu muzealnictwa i ochrony zbiorów 2016/2017, http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/wykaz-studiow-z-zakresu-muzealnictwa-i-ochrony-zbiorow-20162017 [dostęp: 26.03.2017].

 NIMOZ, Wykaz muzeów w Polsce w 2016 roku, http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/wykaz-muzeow-w-polsce [dostęp: 28.03.2017].

Pilecka A., Metoda własna izolacji kopalnego DNA z zębów, rozprawa doktorska, AM we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Pluta D., Nieniszcząca izolacja DNA z kości ludzkich, praca magisterska, UM we Wrocławiu, Wrocław 2016.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych.

Srinivasan M., Sedmark D., Jewell S., Effect of fixatives and tissue processing on the content and integrity of nucleic acids, „American Journal of Pathology” 2002, No. 161, s. 1961–1971.

Stasiak A., O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku [w:] Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, Łódź 2007, s. 115–134. 

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku, o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Winiarska N., Konserwacja zagrożonych preparatów muzealnych i metoda nieniszczącej izolacji DNA z płynu konserwującego, praca magisterska, UM we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Zduńczyk E., Człowiek w muzeum, czyli rzecz o edukacji, wychowaniu i rozrywce, oprac. zbior. Problematyka wychowania, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, Warszawa 2015, s. 169–184.