Muzeum Medycyny Sądowej przy katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Dominika Pluta,

Jędrzej Siuta,

Robert Susło,

Tadeusz Dobosz

Abstrakt
Human tissues have been used as didactic preparations for many centuries. Due to a lack of bioethical rules in the past, it was possible to present a large collection of unique exhibits, which are still today presented at the Museum of Forensic Medicine Department in Wroclaw. Unfortunately, the bad housing conditions of the museum and character of some of the exhibits prevents the museum from showing its pieces to a wide audience.
Słowa kluczowe: muzeum medyczne, medycyna sądowa, Uniwersytet Medyczny we Wroc­ławiu, preparaty anatomiczne
References

Dobosz T., Jurek T., Śmietnik czy skarbiec, „Wiedza i Życie” 2016, nr 16, s. 54–59.

Gluczyński J., Iżycka-Świeszewska E., Wspólne początki anatomii weterynaryjnej i anatomii człowieka [w:] Dawna medycyna i weterynaria, red. Z.M. Felsmann, J. Szarka, M. Felsmann, Chełmno 2011, s. 469–483.

Gluczyński J., Iżycka-Świeszewska E., Gabinety i zbiory osobliwości jako pierwsze muzea anatomii, anatomii patologicznej oraz historii naturalnej [w:] Dawna medycyna i weterynaria,
red. Z.M. Felsmann, J. Szarka, M. Felsmann, Chełmno 2011, s. 483–504.

Historia UMED Wrocław w latach 1811–1945, https://www.umed.wroc.pl/uczelnia-historia
[dostęp: 12.04.2017].

Krzywobłocki A., Dziesięć lat pracy konserwatorskiej w województwie wrocławskim, „Ochrona Zabytków” 1955, nr 8/1 (28), s. 50–57.

Kubacki J., Historia największych odkryć anatomicznych ludzkiego ciała, „Puls Uczelni” 2015, nr (9) 1, s. 41–44.

Laskowski Z., Nowy sposób konserwowania preparatów anatomicznych i anatomopatologicznych tudzież zachowywanie zwłok od prędkiego rozkładu, „Pamiętnik Towarzystwa Nauk
Ścisłych” 1876, nr 8, s. 4.

Medycyna Uniwersytecka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 roku, Wrocław 2011, s. 58–61.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1994; s. 94–106; 134–155,
295–412.