Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część druga: Mokre preparaty muzealne jako źródło nowych informacji o przeszłości

Ewa Janiszewska,

Dominika Pluta,

Jędrzej Siuta,

Tadeusz Dobosz

Abstrakt

Museology: modern technologies in service of history. Part 2: Formaldehyde preparations as a source of new information about the past

The history of medicine presented in the source literature is not particularly interesting for today’s young adolescents. Showing it in a more practical and tangible way brings an excellent opportunity to spread historical knowledge. Medical museum studies – a specialist and still developing domain – serves this purpose very well. The results of scientific research performed before World War II – which do not meet ethical standards from today’s point of view – explored the nature of different pathologies of human body, and were preserved as formaldehyde preparations and stored in medical museums. The scientific progress in molecular biology which allows scientists to conduct genetic research of old and decayed exhibits, gives them a chance to explore mysteries of diseases and evolution of pathogens, essential to verify historical data.

Słowa kluczowe: muzealnictwo medyczne, medycyna sądowa, biologia molekularna , medical museum science, forensic medicine, molecular biology
References

Gryglewski R.W., Zygmunt Laskowski i jego technika tworzenia preparatów anatomicznych, „Przegląd Lekarski” 2015, nr 72.

Hildebrand M., Anatomical preparations, Berkley, California 1968.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2992457 [dostęp: 19.03.2018].

Hutchinson W.F., Carvalho G.R., Rogers S.I., A nondestructive technique for the recovery of DNA from dried fish otholits for subsequent molecular genetic analysis, „Molecular Ecology” 1999, nr 8.

Korga A., Trudności w wykorzystaniu tkanek z archiwalnych bloczków parafinowych w badaniach ekspresji RNA, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2007, nr 61.

Krzywobłocki A., Dziesięć lat pracy konserwatorskiej w wojew. wrocławskim, „Ochrona Zabytków” 1955, nr 8(1), 28.

Medycyna Uniwersytecka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 roku, Wrocław 2011.

Pluta D., Tokarski M., Siuta J., Karpiewska A., Dobosz T., Muzealnictwo, medycyna i studenci – pionierski projekt zajęć dydaktycznych Katedry Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu, „Opuscula Musealia” 2016, nr 24.

Podręczny słownik chemiczny, red. R. Hassa, J. Mrzigod, Katowice 2004.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych.

Shokralla S., Singer G.A.C., Hajibabaei M., Direct PCR amplification and sequencing of specimens’ DNA from preservative ethanol., „BioTechniques” 2010, t. 48, nr 3.

Szwarc M., Wizyty w tym miejscu szybko nie zapomnisz, „Gazeta Uczelniana Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” 2017, nr 11.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r., o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Wilemska K., Zieliński M., Jasińska M., Szynawa M., Kucharzewski M., Frederik Ruysch – życie i działalność medyczna, „Annales Academiae Medicae Silesiensis” 2012, nr 66.