Art branding i jego rola w działalności muzeum – na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Mazur-Kulesza

Abstrakt

Art branding and its role in the museum activity.

The case of the Museum of the Opole University

This paper discusses the question of building the awareness and strengthening the positive image of the brand of the Museum of Opole University in the local community. The main goal is to become familiar with the process of evoking in visitors’ minds certain associations and emotions unambiguously identified with a positive image of the brand of the Museum and the University. A separate section has been dedicated to the analysis of the relationship between the historic building of the Collegium Maius, where the Museum is located, and the exhibition space endowed with the proper graphic layout referring to the history and culturally active role of the University. The paper discusses the forms and principles of the cooperation between the Museum and the local society and the academic environment. The Museum of the Opole University has been presented as a space of the exposition of the brand heritage, which is a part of the historical, artistic, scientific, cultural, and business value, in order to enhance its emotional influence and its role in the integration process within the local society.

Słowa kluczowe: art branding, marka, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego , brand, the Museum of the Opole University
References

Alma Mater Opoliensis 1994–2014. Wystawa jubileuszowa z okazji 20-lecia Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

American Marketing Associaction, Dictionary: Brand, http://www.marketingpower.com/layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B [dostęp: 30.09.2017].

Butkiewicz A., Branding miast i regionów, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 9.

Ekonomia muzeum, red. D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, Warszawa 2011.

Folga-Januszewska D., Muzeum. Fenomeny i problemy, Kraków 2015.

Gałązkiewicz I., Art branding, Lublin 2016.

Genoways H.H., Ireland L.M., Museum Administration 2.0, rev. C. Catlin-Legutko, Lanham–Boulder–New York–London 2017, https://books.google.pl/books?id=KWq2DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Ireland,+Museum+Administration+2.0&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjC4bDRkNraAhWHuRQKHXEABmAQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Ireland%2C%20Museum%20Administration%202.0&f=false [dostęp: 27.04.2018].

Górniak Z., Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu. Siedziba Muz Łagodnych, Opole 2014.

Grębosz M., Co-branding. Koncepcja i uwarunkowania rozwoju, Łódź 2013.

Kapferer J.N., Les marques. Capital de l’entreprise, Paris 2001.

Keller K.L., Apéria T., Georgson M., Strategic Brand Management. A European Perspective, Harlow 2008.

Kneip H., Publicystyka, sztuka, „Indeks” 2017, nr 3–4.

Kotler N.G., Kotler Ph., Kotler W.J., Museum, Marketing and Strategy: DesigningMissions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources, Jossey-Bass San Francisco 2008, https://www.amazon.com/Museum-Marketing-Strategy-Designing-Generating/dp/0787996912 [dostęp: 15.06.2018].

Kotler P., Marketing, przeł. M. Zawiślak, J. Ś roda, Poznań 2005.

Kotler P., Amstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, przeł. L. Adamus, W. Kisiel, M. Woź niczka, Warszawa 2002.

Lehu J.M., Praximarket, Paris 1996.

Lewi G., Lacoeuilhe J., Branding Management. La marquee, de l’idée à l’action, Paris 2007.

Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, Warszawa 2013.

Matassa F., Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, przeł. S. Jaszczyńska, Kraków 2012.

Matassa F., Zarządzanie zbiorami muzeum, red. D. Folga-Januszewska, przeł. S. Jaszczyńska, Kraków 2012.

Matwiejczuk W., Mrówcze początki, „Indeks” 2016, nr 7–8.

Matwiejczuk W., Mazur-Kulesza K., Odrobina Manhattanu w Collegium Maius, „Indeks” 2016, nr 7–8.

Mazur-Kulesza K., Cztery trony Karola IV, „Indeks” 2017, nr 3–4.

Michel G., Au Coeur de la marquee – créer, gérer, developer et évaluer sa marquee, Paris 2004.

Nicieja S.S., Wzgórze Uniwersyteckie, Opole 2012.

Opole. Dzieje i tradycja, red. B. Linek, K. Tarka, U. Zajączkowska, Opole 2011.

Pringle H., Gordon W., Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalną markę, przeł. W. Grajkowska, Poznań 2008.